Liên hệ

Nhà Hàng Hải Sản Cánh Buồm Vàng

72D Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận.

Điện thoại: (+84) 252 3748 466 - 3748 117 | Fax: (+84) 252 3748 119

Hotline: 0918 022 278

Email: info@goldensail.com.vn

Website: www.goldensail.com.vn     www.goldensailphanthiet.com

Yahoo: Yahoo       Skype: Skype

 
Liên hệ đặt phòng
Nhà hàng hải sản Cánh Buồm Vàng
Địa chỉ: 72D Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: (+84) 252 3748 466 - 3748 117 - Fax: (+84) 252 3748 119
Email: info@goldensail.com.vn
Website: www.goldensail.com.vn